Магазин электронных документов
Диплом«ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ...1.5$99%20112
КурсовойРЕАЛІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗМІНАМИ У СУСПІЛЬНОМУ...8.7$94%201137
КурсовойСИСТЕМАТИЗАЦІЯ РЕАЛІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ...8.05$92%201135
КурсовойРЕАЛІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗМІНАМИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ...7.84$95%201133
КурсовойДІАХРОНІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ7.67$99%201131
ДипломЛексико-семантические и лексико-синтаксические...18.23$90%201081
КурсовойСПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ АМЕРИКАНСКИХ РЕАЛИЙ...1.5$7%200945
ДипломГрамматические трансформации при переводе23.17$99%2009117