Магазин электронных документов
адміністративно-правовий статус адвоката
 • адміністративно-правовий статус адвоката
 • адміністративно-правовий статус адвоката
 • адміністративно-правовий статус адвоката

адміністративно-правовий статус адвоката (Курсовая работа по предмету Адміністративне право України)

 • ID работы: 10648
 • Тип: Курсовая работа, 3 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Адміністративне право України
 • Страниц: 31
 • Год: 2012
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: zh24
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

administrativno-pravovii_status_advokata.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

В курсовой работы содержится 31 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 17 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
administrati...ta.doc (138 кб)

Ключевые слова:адвокат, адвокатура

Описание работы (от продавца):

Конституція проголосила Україну демократичною, правовою, соціальною державою (ст. 1). Сенс правової держави розкривається у ст. 3 Конституції: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”.
Правова держава для виконання своїх основних функцій - захисту й охорони прав і свобод громадян - повинна бути забезпечена системою процедур, механізмів, інститутів, які гарантують суб’єктивні права на підставі об’єктивної діяльності, що ґрунтується на праві, і які не є незмінними, а знаходяться в динаміці, вдосконалюються, пристосовуються до умов життя суспільства.
Найвищою юридичною гарантією прав і свобод є судовий захист, який відповідно до ст. 55 Конституції гарантується кожному. Згідно з ч. 3 ст. 124 Основного Закону судочинство реалізується шляхом конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і кримінального провадження. Таким чином, судовий захист являє собою складне правове явище, яке не належить до якої-небудь однієї галузі права. Втілений у багатьох правових нормах судовий захист не може бути правильно зрозумілим, якщо вважати його вираженим лише положенням - “кожному гарантується судовий захист його прав і свобод”. У рамках судового захисту значною мірою реалізується й конституційне право на одержання правової допомоги (ст. 59). У Конституції передбачено і суб’єкт, на якого покладається обов’язок надання правової допомоги, - адвокатура. Історично склалося так, що правосуддя неможливе без інституту адвокатури. У свою чергу, в цивілізованому світі рівень розвитку адвокатури розглядається як індикатор демократії в суспільстві, одна з ознак захищеності прав людини.
Одним із перших законів незалежної України став Закон “Про адвокатуру”, прийнятий Верховною Радою 19 грудня 1992 р. Цей Закон значною мірою реалізував концепцію, на якій побудована адвокатура більшості країн сталої демократії. Його розробка і втілення в життя викликали необхідність теоретичного осмислення, перш за все засад організації та функціонування адвокатури.
Головна мета роботи - висвітлити концептуальні положення правового статусу адвоката в Україні.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы