Магазин электронных документов
user warning: Duplicate entry 'default_nodes_main' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO variable (name, value) VALUES ('default_nodes_main', 'i:100;') in /var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc on line 172.

Warning: Table 'watchdog' was not locked with LOCK TABLES query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>Duplicate entry &amp;#039;default_nodes_main&amp;#039; for key &amp;#039;PRIMARY&amp;#039;\nquery: INSERT INTO variable (name, value) VALUES (&amp;#039;default_nodes_main&amp;#039;, &amp;#039;i:100;&amp;#039;)</em> в файле <em>/var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc</em> в строке <em>172</em>.', 2, '', 'http://doc-market.com/content/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%96-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%B in /var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc on line 172
Види, структура і джерела норм кримінально-виконавчого права України
 • Види, структура і джерела норм кримінально-виконавчого права України
 • Види, структура і джерела норм кримінально-виконавчого права України
 • Види, структура і джерела норм кримінально-виконавчого права України

Види, структура і джерела норм кримінально-виконавчого права України (Реферат по предмету )

 • ID работы: 10878
 • Тип: Реферат
 • Раздел: другое
 • Страниц: 14
 • Год: 2012
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: Rita85
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Kriminalno_-_ispolnitielnoie_pravoNIe_MOI_.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

В реферата содержится 14 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 9 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты реферата скачать:
Kriminalno_-...I_.doc (74.5 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):

Види, структура і джерела норм кримінально-виконавчого права України
Зміст
Вступ 3
1 Види і структура кримінально-виконавчого права України 5
2. Джерела кримінально-виконавчого законодавства 8
Висновок 13
Список використаних джерел 15

Вступ
Кримінально-виконавче право України як самостійна галузь права характеризується власним предметом, методом, структурою, правовим регулюванням і системою норм. Шлях до визнання кримінально-виконавчого права самостійною галуззю права був тривалий і нелегкий. Вперше таку пропозицію було висунуто Л. В. Багрієм-Шахматовим, М. О. Беляєвим, М. П. Мелєнтьєвим, О. Є. Наташевим, І. С. Ноем, І. В. Шмаровим та ін. науковцями. Свою точку зору вони обґрунтовували тим, що зазначена галузь права незалежно від часу мала і буде мати свій особливий предмет правового регулювання.
До недавнього часу цю галузь права називали "виправно-трудове право", яке визнавалося лише частиною або під галуззю кримінального права. Прихильники цієї точки зору (М. Й. Коржанський, В. П. Воробей та ін.), визнаючи виправно-трудове право частиною кримінального права, обґрунтовували свій погляд тим, що покарання, як на момент його призначення, так і під час його виконання, має одні й ті самі цілі. Дані цілі, на їх думку, формулюються у нормах кримінального права і лише сприймаються нормами виправно-трудового права, які регулюють безпосередньо виконання покарання.
Крім того, окремі інститути, які мали пряме відношення до діяльності виправно-трудових установ (інститут позбавлення волі, інститути умовно-дострокового і дострокового звільнення та ін.), передбачалися нормами кримінального права, на підставі чого робився висновок про те, що виправно-трудове право не має а ні власного предмета, а ні методу правового регулювання.
У подальшому такі науковці як С. М. Пономарьов, С. І. Кома-рицький, О. В. Філімонов, В. М. Трубников, О. М. Джужа та ін. висловили припущення, що в кращому випадку можна говорити лише про комплексний характер виправно-трудового права, оскільки його норми об'єднують приписи норм кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного та трудового права. Проте з часом обґрунтовано перемогла точка зору про виправно-трудове право як самостійну галузь у системі права.
У подальшому, в процесі внесення відповідних змін до законодавства України, виправно-трудове право поступово трансформувалося у кримінально-виконавче право, предмет якого вже суттєво відрізнявся від предмету правового регулювання виправно-трудового права.
В сучасних умовах вже ніхто не ставить під сумнів твердження про те, що кримінально-виконавче право є самостійною галуззю у системі права. Дійсно, кримінально-виконавчому праву притаманні всі ознаки, які є необхідними для визнання його окремою галуззю - воно характеризується власним предметом і методом правового регулювання, а також системою норм.
Метою цієї роботи є дослідження видів, структура і джерела норм кримінально-виконавчого права України.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась