Магазин электронных документов
Вплив емоцій на поведінку та діяльність.
 • Вплив емоцій на поведінку та діяльність.
 • Вплив емоцій на поведінку та діяльність.
 • Вплив емоцій на поведінку та діяльність.

Вплив емоцій на поведінку та діяльність. (Курсовая работа по предмету Психология)

 • ID работы: 8375
 • Тип: Курсовая работа, 4 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Психология
 • Страниц: 55
 • Год: 2011
 • Формат файла: DOC
 • Уникальность: 98%
 • Продавец: kosha2002
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

rabota_emotsii_Vosstanovlien.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

В курсовой работы содержится 55 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 29 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
rabota_emots...en.doc (1010.5 кб)

Ключевые слова:

Уникальность текста: 98%

Описание работы (от продавца):

Зміст
Вступ………………………………………………………………..……………...3
Розділ 1. Теоретичний аналіз ролі і функцій емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю особистості…………………………………………………………...…5
1.1. Характеристика та психологічна сутність поняття «емоції»…….……..…5
1.2. Діяльність, як динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом………….19
1.3. Емоції та діяльність ………………………..…………..…………………...23
Розділ 2. Емпіричне дослідження впливу емоцій на діяльність особистості..30
2.1. Гіпотеза, цілі та завдання дослідження …………..………………….……30
2.2. Методи діагностування…………………………………...………………..30
2.3. Аналіз та узагальнення результатів діагностування………...……………32
Висновки………………………………………………………...……………….53
Список використаних джерел………………………………………………..…55 - 57
Вступ.
Емоції - особливий клас суб'єктивних психологічних станів, що відображають у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємне або неприємне, відношення людини до світу і людей, процес і результати її практичної діяльності. До класу емоцій відносяться настрої, почуття, афекти, страсті, стреси. Це так звані «чисті» емоції. Вони включені в усі психічні процеси і стани людини. Будь-які прояви її активності супроводжуються емоційними переживаннями. У людини головна функція емоцій полягає в тому, що завдяки емоціям ми краще розуміємо один одного, можемо, не користуючись мовою, судити про стани один одного і краще настроюватися на спільну діяльність і спілкування.
Проаналізувавши значну кількість літератури, пов’язаної з питаннями дослідження емоцій, неможливо не згадати таких науковців, як Р. Вудвортс, Д.Ліндслі, П. Фресс, Я.Рейковський, К. Ізард, роботи яких є перекладеними на російську мову, а також, П.М. Якобсона, В.К.Вілюнаса, Б.І.Додонова, П.В.Сімонова, Л.І.Куликова.
Емоції виступають як внутрішня мова, як система сигналів, за допомогою якої суб'єкт довідується про значимість того, що відбувається. Особливість емоцій полягає в тому, що вони безпосередньо відображають відносини між мотивами і реалізацією діяльності, яка відповідає цим мотивам. Емоції в діяльності людини виконують функцію оцінки її ходу і результатів. Вони організовують діяльність, стимулюючи та направляючи її.
Актуальність теми дослідження полягає у важливості всебічного вивчення емоцій, як складової сфери переживань людини, яка має вагомий вплив на протікання діяльності особистості.
Незважаючи на велику кількість публікацій з проблем емоцій навіть у солідних монографіях і підручниках для психологів, багато аспектів емоційної сфери людини, що мають велике практичне значення для педагогіки, психології праці і спорту, навіть не позначаються.
Отже, основна мета даної роботи полягає у простежуванні впливу емоцій, особистості на її поведінку і діяльність.
Об’єктом дослідження виступають емоції особистості, як складова сфери переживань людини.
Предметом – діяльність, як система взаємодії суб’єкта зі світом, на яку значний вплив має емоційна сфера особистості
Основними завданнями даної роботи є:
1. аналіз літературних джерел, пов’язаних з проблемами всебічного вивчення емоцій, діяльності та поведінки особистості,
2. проведення емпіричного дослідження для висвітлення ролі і ступеня впливу емоційної сфери людини на її діяльність.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы