Вплив емоцій на поведінку та діяльність.

  • user warning: Table 'docmarket_drupal.node_publicdoc' doesn't exist query: SELECT DISTINCT(nid) FROM node_publicdoc WHERE field_publicseller_uid=3753 in /var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table 'docmarket_drupal.node_publicdoc' doesn't exist query: SELECT DISTINCT(nid) FROM node_publicdoc WHERE field_publicseller_uid=3753 in /var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc on line 172.
Цена: 
13.48$

Зміст

Вступ………………………………………………………………..……………...3
Розділ 1. Теоретичний аналіз ролі і функцій емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю особистості…………………………………………………………...…5
1.1. Характеристика та психологічна сутність поняття «емоції»…….……..…5
1.2. Діяльність, як динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом………….19
1.3. Емоції та діяльність ………………………..…………..…………………...23
Розділ 2. Емпіричне дослідження впливу емоцій на діяльність особистості..30
2.1. Гіпотеза, цілі та завдання дослідження …………..………………….……30
2.2. Методи діагностування…………………………………...………………..30
2.3. Аналіз та узагальнення результатів діагностування………...……………32
Висновки………………………………………………………...……………….53
Список використаних джерел………………………………………………..…55 - 57

Вступ.

Емоції - особливий клас суб'єктивних психологічних станів, що відображають у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємне або неприємне, відношення людини до світу і людей, процес і результати її практичної діяльності. До класу емоцій відносяться настрої, почуття, афекти, страсті, стреси. Це так звані «чисті» емоції. Вони включені в усі психічні процеси і стани людини. Будь-які прояви її активності супроводжуються емоційними переживаннями. У людини головна функція емоцій полягає в тому, що завдяки емоціям ми краще розуміємо один одного, можемо, не користуючись мовою, судити про стани один одного і краще настроюватися на спільну діяльність і спілкування.
Проаналізувавши значну кількість літератури, пов’язаної з питаннями дослідження емоцій, неможливо не згадати таких науковців, як Р. Вудвортс, Д.Ліндслі, П. Фресс, Я.Рейковський, К. Ізард, роботи яких є перекладеними на російську мову, а також, П.М. Якобсона, В.К.Вілюнаса, Б.І.Додонова, П.В.Сімонова, Л.І.Куликова.
Емоції виступають як внутрішня мова, як система сигналів, за допомогою якої суб'єкт довідується про значимість того, що відбувається. Особливість емоцій полягає в тому, що вони безпосередньо відображають відносини між мотивами і реалізацією діяльності, яка відповідає цим мотивам. Емоції в діяльності людини виконують функцію оцінки її ходу і результатів. Вони організовують діяльність, стимулюючи та направляючи її.
Актуальність теми дослідження полягає у важливості всебічного вивчення емоцій, як складової сфери переживань людини, яка має вагомий вплив на протікання діяльності особистості.
Незважаючи на велику кількість публікацій з проблем емоцій навіть у солідних монографіях і підручниках для психологів, багато аспектів емоційної сфери людини, що мають велике практичне значення для педагогіки, психології праці і спорту, навіть не позначаються.
Отже, основна мета даної роботи полягає у простежуванні впливу емоцій, особистості на її поведінку і діяльність.
Об’єктом дослідження виступають емоції особистості, як складова сфери переживань людини.
Предметом – діяльність, як система взаємодії суб’єкта зі світом, на яку значний вплив має емоційна сфера особистості
Основними завданнями даної роботи є:
1. аналіз літературних джерел, пов’язаних з проблемами всебічного вивчення емоцій, діяльності та поведінки особистості,
2. проведення емпіричного дослідження для висвітлення ролі і ступеня впливу емоційної сфери людини на її діяльність.

selleroldprice: 
15
field_oldpublicprice: 
19.35
Продавец: 
kosha2002
ВложениеРазмер
rabota_emotsii_Vosstanovlien.doc1010.5 кб