Магазин электронных документов
Звіт з практики ресторан
 • Звіт з практики ресторан
 • Звіт з практики ресторан
 • Звіт з практики ресторан

Звіт з практики ресторан "Печера" (Другая по предмету )

 • ID работы: 4046
 • Тип: Другая
 • Раздел: экономические науки
 • Страниц: 84
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOC
 • Уникальность: 99%
 • Продавец: k3n
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Kopiia_Kopiia_Zvit_Piechiera2.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

В работы содержится 84 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 44 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты работы скачать:
Kopiia_Kopii...a2.doc (1031.5 кб)

Ключевые слова:Звіт з практики ресторан

Уникальность текста: 99%

Описание работы (от продавца):

ЗМІСТ
Вступ 4
1. Характеристика та організація загального управління підприємства – ресторану «Печера» (СПД Коваль Ю.А.) 6
1.1. Характеристика типу, статусу, належність до певної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності, загальна стратегія, види підприємницької діяльності 6
1.2. Оцінка вигідності місця розташування підприємства з точки зору характеру бізнесу, зручності для клієнтів, тощо. Оцінка внутрішнього вигляду будівлі та інтер’єру приміщень підприємства 8
1.3. Аналіз показників господарської діяльності підприємства в динаміці згідно форм статистичної звітності 8
1.4. Дослідження та характеристика організаційної структури управління та побудова органіграми 14
2. Характеристика управління операційною діяльністю ресторану «Печера» 16
2.1. Характеристика виробничої структури ресторану 16
2.2. Характеристика змісту та форми оперативного планування діяльності в ресторані 20
2.3. Оцінка рівня технологій та обладнання, що використовуються в операційних підрозділах підприємства 21
2.4. Оцінка якості послуг, що надаються рестораном. Характеристика систему управління якістю послуг в підприємстві 24
3. Характеристика фінансово-економічної діяльності ресторану «Печера» (СПД Коваль Ю.А.) 33
3.1. Аналіз динаміки прибутку та рентабельності. Аналіз змін складу та розміру основних джерел формування прибутку. Кількісна оцінка впливу факторів на розмір прибутку від операційної діяльності 33
3.2. Визначення складу та структури активів та пасивів підприємства 43
3.3. Аналіз наявності та руху основних засобів підприємства у звітному періоді. Показники ефективності використання основних засобів 47
3.4. Аналіз поточних витрат господарської діяльності та собівартість продукції (послуг) ресторану 48
3.5. Аналіз сплати податкових платежів підприємства у звітному періоді 50
4. Характеристика маркетингової діяльності ресторану «Печера» (СПД Коваль Ю.А.) 52
5. Характеристика логістичної системи ресторанного господарства 63
6. Характеристика системи управління персоналом на підприємстві 70
6.1. Аналіз штатного розкладу ресторану «Печера» (СПД Коваль Ю.А.), визначення чисельності працівників та їх динаміки 70
6.2. Дослідження динаміки та структури фонду оплати праці 72
6.3. Оцінка морально-психологічного клімату та ступеню згуртованості колективу ресторану «Печера» (СПД Коваль Ю.А.) 74
7. Оцінка системи автоматизації та застосування сучасних інформаційних технологій на підприємстві 77
8. Характеристика системи стратегічного управління на підприємстві 78
9. Характеристика інноваційної діяльності на підприємстві 79
10. Оцінка процесу (технології) управління на підприємстві 80
11. Оцінка механізму управління на підприємстві 82
Висновки 84
Список використаних джерел 89
Додатки 92

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась