Магазин электронных документов
Організація роботи відділу кадрів на туристичному підприємстві
 • Організація роботи відділу кадрів на туристичному підприємстві
 • Організація роботи відділу кадрів на туристичному підприємстві
 • Організація роботи відділу кадрів на туристичному підприємстві

Організація роботи відділу кадрів на туристичному підприємстві (Курсовая работа по предмету Управління порсоналом)

 • ID работы: 7580
 • Тип: Курсовая работа, 4 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Управління порсоналом
 • Страниц: 55
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: Герасименко Ольга
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Kursovaia_orghanizatsiia_roboti_viddilu_kadriv_na_tu...vi.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


Zmist_kursovaia.doc

1

В курсовой работы содержится 55 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 30 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Kursovaia_or...vi.doc (521 кб)
Zmist_kursovaia.doc (22 кб)

Ключевые слова:Туристичне підприємство

Уникальность текста: 68%

Описание работы (от продавца):


ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВІДДІЛУ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Основні функції і положення відділу кадрів
1.2. Методи відбору працівників на підприємстві
1.3. Співпраця кадрового відділу і виробничих підрозділів організації
1.4. Основні завдання та напрями роботи відділу кадрів
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГІНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВІДДІЛУ КАДРІВ
У ТУРИСТИЧНІЙ КОМПАНІЇ «БІТСКО»
2.1. Загальна характеристика туристичної компанії «Бітско»
2.2. Аналіз трудових ресурсів туристичної компанії «Бітско»
2.3. Організація роботи відділу кадрів у туристичній компанії «Бітско»
РОЗДІЛ 3. НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ КАДРІВ У ТУРИСТИЧНІЙ КОМПАНІЇ «БІТСКО»
3.1. Методи підвищення ефективності організації роботи відділу кадрів у туристичній компанії «Бітско»
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
Висновки та пропозиції
Будь – яка сучасна виробнича організація, або організація, що надає послуги є складною соціотехнічною системою, в якій чітко виділяються матеріально-речовий і людський фактори розвитку виробництва. Підвищення ролі соціальної складової виробництво обумовило якісні зміни систем управління та знайшло відображення в нових формах і методах роботи з персоналом.
Питаннями кадрового діловодства на підприємстві може займатися самостійний структурний підрозділ підприємства – відділ кадрів або окрема особа, призначена наказом керівника. Суть роботи цього підрозділу полягає в оформленні документації щодо особового складу: накази про приймання, переведення, звільнення працівників, надання відпусток.
Керівник відділу кадрів передусім повинен допомагати керівництву у формуванні кадрової політики з таких питань, як найменування, просування, навчання переміщення, звільнення скорочення штатів і дисципліна. Положення кадрової політики організації мають бути зрозумілими для керівників всіх рівнів.
Варто зазначити, що важливою функцією керівника відділу кадрів контролювання дотримання єдиної кадрової політики, координація діяльності в роботі з кадрами всіх служб організації.
Керівник відділу кадрів повинен уміти стратегічно мислити, передбачити перспективу, бачити не тільки мету, а й витрати, зумовлені реалізацією кадрової політики.
Під управлінням персоналом розуміється діяльність, спрямована на підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок підвищення ефективності роботи з його працівниками.
Серед завдань, що стоять перед відділом кадрів, є найм, оцінка і відбір персоналу. Основним завданням кадрової служби є задоволення попиту підприємства на працівників в якісному і в кількісному відношенні.
На перший погляд удавана простота ведення кадрової документації на практиці викликає безліч запитань, пов’язаних із правильним оформленням.
На кадрові служби покладені наступні функції:
* управління персоналом
* кадрове діловодство
В умовах стрімкого прогресу, ринкових відносин і конкурентної економіки своєчасне й правильне рішення стратегічних і тактичних завдань визначає життєздатність фірми, організації, підприємства, їх колективів.
Інформація фіксується в документах, які надають їй організаційну форму й переміщають у часі й просторі. Документи й документна інформація лежать в основі управлінських рішень й є їх матеріальним втіленням, забезпечують юридичною чинністю. Робота з документами повинна мати настільки відпрацьований порядок, щоб працівники не відволікалися від головних виробничих цілей підприємства.
Приватне підприємство туристична компанія «Бітско» була створена у 1993 році, і є ліцензійним українським туроператором який спеціалізується на організації послуг для груп та індивідуальних туристів з різних країн світу, також компанія Бітско є лідером українського ринку з надання туристичних послуг, ділового туризму і корпоративного обслуговування.
Засновником туристичної компанії є Бицько Олександр Сергійович, саме на його честь компанія була названа саме «Битско». Олександр Сергійович займав посаду директора, на протязі 11 років, а в 2004 директором була назначена Лонська Катерина В’ячеславівна, яка і на теперішній момент займає посаду директора компанії. На даний момент туристична компанія «Бітско» нараховує у своєму штаті 85 працівників.
Компанія «Битско» є однією з провідних компаній на ринку продажів авіаційних квитків, що підтверджується наявністю Платинового диплома системи бронювання Galileo, стабільно високими позиціями у рейтингах авіакомпаній.
Туристична компанія «Бітско» є офіційним агентом усіх відомих європейських авіаперевізників: Austrian Airlines, British Airways, KLM, Air France, Lufthansa, Swiss Int., Malev, ELAL, Aerosweet, Ukraine International Airline, Estonian Air, Air Baltic та багатьох інших.
Також варто зазначити, що компанія «Бітско» є партнером Українського центру обслуговування пасажирів (УЦОП) з продажу залізничних квитків. Це дає клієнтам можливість, завдяки наявності в офісі терміналу, не виходячи з офісу, зробити замовлення залізничних квитків.
Клієнти компанії Бітско — всесвітньо відомі лідери бізнесу, які цінують високий рівень послуг які надає компанія. Серед них — Procter and Gamble, Avon Cosmetics, Microsoft, JTI, Zepter International, McDonald's, Coca-Cola, Xerox, Volvo Truck, Tetra-Pak, Delta-Sport, Nemiroff та багато ін.
У таблиці 2.1. порівнявши періоди з 2007 по 2008 роки, можна зробити висновки, що темп приросту, на усі види туризму значно збільшився, і це означає, що туристична компанія «Бітско» працює на туристичному ринку с великою ефективністю. Також завдяки тому, що компанія, кожного року укладає велику кількість угод, з новими корпоративними клієнтами.
З таблиці 2.2. можна зробити висновки, що у 2008 році туристи більше обирали тури пов`язані з рекреацією, оздоровленням, екстремальними видами туризму, найбільші потоки туристів були в Туреччину, Египет, Словакію та Чорногірья. Також цікавість викликає такі европейські країни як Франція та Італія, але всеж таки останім часом туристів тягне саме до екзотичних куточків світу.
Дослідивши у таблиці 2.3. гоподарську діяльність туристичної компанії «Бітско». Дивлячись по даним таблиці можна зробити висновки, що зі збільшенням чисельності працівників, збільшився дохід компанії, темп приросту становить 2,2 % . Значно збільшились актитви компаній, якщо на 2007 активи становили 4890 тис. грн., а вже у 2008 році кількість активів становила 9 481 тис. грн., автор підрахувала відхилення і воно становить
93,8 %.
Варто зазначити, що результати господарської діяльності залежать передусім від ефективності використання живої праці –найбільш активного і, власне вирішального фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку.
Аналіз забезпеченості робочою силою та її використання проводиться в тісному звязку з аналізом обсягу виробництва продукції, продукції, продуктивності праці, трудовмісткосіт та викиристаня робочого часу.
Основними показниками використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію та освітній рівень, про витрати робочого часу в людино-днях, людино-годинах, кількість виробленої продукції або виконаних робіт, а також відомості про особливий рух підприємства.
Із таблиці 2.5. Бачимо, що у тирстичній компанії «Бітско» у звітному періоді відбулося збільшення працівників, як у цілому, так і за окремими критеріями працівників. Фактична чисельність персоналу у компанії збільшилась на 5 осіб.
Збільшення працівників основної діяльності у період становлень ринкових відносин є позитивним фактором, так як туристична компанія «Бітско» досягла запланованого прибутку збільшивши кількість працівників.
Також слід зауважити, що одном із основних факторів, що впливають на продуктивність праці є використання робочого часу. Зменшення втрат робочого часу і не раціональних його витрат веде до зростання продуктивності праці, ліпшого використання трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат.
Наявність надурочних годин роботи певною мірою компенсує втрати робочого часу, оскільки продуктивність праці збільшується.
Дані таблиці 2.6. свідчать, по те що у 2008 році більше відпрацьованих днів ніж у 2007, на 5 робочих днів, на це вплинуло:
- зменшення планової величини відпусток на навчання 8 днів
- хвороби 5 днів
- Прогули 1 день
Відомо, що на кожному підприємстві дуже важливу роль відіграє відділ кадрів. Що стосується роботи відділу кадрів туристичної компанії «Бітско», це самостійний підрозділ, який складається з керівника адміністративного департаменту по управлінню персоналом та менеджера по персоналу. Керівник відділу підпорядковується директору, а менеджер керівнику відділу кадрів.
Працівники відділу кадрів це люди які наділені гнучким прогресивним мисленням, широким поглядом на речі.
На теперішній момент існує ціла низка недоліків у роботі відділу кадрів у туристичній компанії «Бітско».
Варто зазначити, що у компанії відбувається велика плинність кадрів, тому автор вважає, що ефективний добір кадрів являє собою одну з форм попереднього контролю якості людських ресурсів. Працівники відділу кадрів підбираючи персонал проводять співбесіди, це є найбільш широко застосовуваним методом підбору кадрів, але автор вважає, що під час усних співбесід досить складно виявити якості, які приховує кандидат або про наявність яких він навіть не підозрює. Тому в кадровій роботі дедалі ширше запро¬ваджується тестування як метод виявлення інтелек¬туальних та інших якостей людей.
Також існують і інші також ефективні способи добору кадрів, такі як:
Іспити. Поведінкові науки розробили багато видів різних іспитів, що
допомагають пророчити, як ефективно зможе кандидат виконувати конкретну роботу.
Анкети. Хоча вони і не відносяться до справжніх засобів визначення
здібностей чи психологічних характеристик, теж успішно застосовуються для порівняльної оцінки рівня кваліфікації.
Центри оцінки – оцінюється здатність до виконання повного кола посадових обов’язків за допомогою методів складного моделювання ситуацій.
Автор вважає, що шляхи удосконалення діяльності відділу кадрів у тиристичній компанії «Бітско» за сучасних умов має впровадити такі напрями роботи:
1. Забезпечення комплексного вирішення завдань якісного формування та ефективного використання кадрового потенціалу підприємства.
2. Перехід від адміністративно-паперових методів управління кадрами до науково обгрунтованих процедур підбору, оцінки та розподілу кадрів, що потребує від фахівців кадрових служб знань та навичок психологічного тестування, соціологічного дослід¬ження та інших сучасних технологій.
3. Широке впровадження прогресивних методів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу. У сучасних умовах досить актуальною є проблема випереджальної підготов¬ки робітників та спеціалістів для освоєння нової техніки та тех¬нології, що вимагає від кадрових служб розробки перспективних планів формування трудового колективу.
4. Організацію системної роботи з керівними кадрами, яка має базуватись на таких організаційних формах, як планування діло¬вої кар’єри, ротаційне пересування керівників, навчання на кур¬сах підвищення кваліфікації, стажування на провідних підприєм¬ствах.
5. Забезпечення стабільності трудового колективу, підвищен¬ня трудової та соціальної активності працівників на основі вдос¬коналення матеріальних, соціально-культурних та етично-психо-логічних стимулів.
6. Забезпечення соціальних гарантій у сфері зайнятості че¬рез кваліфіковане додержання фахівцями служб персоналу по¬рядку працевлаштування та перенавчання вивільнених праців¬ників, надання їм гарантованих законодавством пільг та ком¬пенсацій.
Реалізація цих напрямів удосконалення управління персона¬лом має бути пов’язана з оновленням науково-методичного, ма¬теріально-технічного та інформаційного забезпечення кадрової роботи, постійним зростанням рівня освіти, кваліфікації та авто¬ритету працівників відділу кадрів у туристичній компанії «Бітско».
Також не відемним фактором удосконалення роботи відділу кадрів, було б впровадження мотиваційної програми для працівників компанії, та ефективним було б створення тренінгів взаємної підтримки.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась