Магазин электронных документов
Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ
 • Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ
 • Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ
 • Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ

Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ "Агростар" (Дипломная работа по предмету )

 • ID работы: 9409
 • Тип: Дипломная работа, 5 курс
 • Раздел: экономические науки
 • Страниц: 101
 • Год: 2011
 • Формат файла: RAR
 • Уникальность: 96%
 • Продавец: Maximus
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Ocinka finansovogo stanu pidpriyemstva.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

В дипломной работы содержится 101 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 52 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Otsinka_fina...va.rar (149.9580078125 кб)

Ключевые слова:РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, аналіз, фінансовий стан, фінансова незалежність, економічні ризики

Уникальность текста: 96%

Содержимое архива: Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ "Агростар"


Otsinka_finansovogho_stanu_pidpriiemstva.rar (149,0 кб)
  Оцінка фінансового стану підприємства.doc (911,0 кб)


Описание работы (от продавца):

Актуальність теми. Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на покращення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві особливо в умовах кризи в Україні є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний фінансовий стан та здатність підприємства до подальшого розвитку, правильного поточного та стратегічного планування. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану підприємства, його фінансової стійкості і стабільності.
В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від результатів оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності підприємства і його спроможність мати стабільний прибуток.
Оцінка фінансового стану підприємства – це важливий елемент у системі управління виробництвом, дійовий засіб виявлення внутрігосподарських резервів, основа розробки науково обгрунтованих планів-прогнозів та управлінських рішень і контролю за виконанням їх з метою підвищення ефективності його функціонування.
ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………… 7
1.1. Теоретичні аспекти економічного змісту та необхідності оцінки фінансового стану підприємства…………….………………………..... 7
1.2. Методи і методичний інструментарій оцінки фінансового стану підприємства……………………………………………………………... 13
1.3. Організація, інформаційне забезпечення та джерела оцінки фінансового стану підприємства………………………………………… 19
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТОВ „АГРОСТАР”…………………………………………. 36
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства…. 36
2.2. Аналіз фінансової залежності та ризику і оцінка фінансової стійкості та ліквідності підприємства………………………………….. 42
2.3. Аналіз і оцінка фінансових результатів діяльності підприємства... 58
2.4. Аналіз та оцінка оборотності активів, рентабельності і ділової активності підприємства…………………………….……………………62
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………...…..72
3.1. Пропозиція введення стратегічного управління фінансовим станом підприємства як інструменту підвищення його ефективності. ……. 72
3.2. Розробка та реалізація ефективної кредитної політики на підприємстві…….................................................................................75
3.3. Оптимізація структури капіталу і його рентабельності…………… 84
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…… …………………………… 97

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы