Магазин электронных документов
Правове регулювання припинення та розірвання трудового договору
 • Правове регулювання припинення та розірвання трудового договору
 • Правове регулювання припинення та розірвання трудового договору
 • Правове регулювання припинення та розірвання трудового договору

Правове регулювання припинення та розірвання трудового договору (Курсовая работа по предмету Трудове право)

Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Pravovie_rieghuliuvannia_pripiniennia_ta_rozirvannia...ru.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

В курсовой работы содержится 35 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 19 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Pravovie_rie...ru.doc (179.5 кб)

Ключевые слова:план, служба, инення, військова, література, висновки

Уникальность текста: 43%

Описание работы (от продавца):

ПЛАН
Вступ
1. Підстави припинення трудового договору
2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
3. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
4. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу
Висновки
Список використаної літератури

ВСТУП
Однією з найважливіших теоретичних задач науки трудового права є розробка гарантії захисту трудових прав працівників, особливо при розірванні трудового договору.
Існуюче законодавство про розірвання трудового договору в основному формувалось до внесення істотних змін та доповнень у законодавство про працю. Особливе значення для вдосконалення правового регулювання відносин у галузі праці при переході країни до ринкової економіки й захисту трудових прав громадян від незаконного звільнення, зокрема, мало прийняття таких важливих законодавчих актів, як Закони України "Про зайнятість населення", "Про державну службу", "Про професійні спілки, їх права, та гарантії діяльності", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та ін. Суттєві зміни були внесені до чинного Кодексу законів про працю з дня проголошення незалежності України, у тому числі і щодо правового регулювання звільнень працівників з ініціативи роботодавця.
….

2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

Трудовий договір, укладений на невизначений термін, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну можуть бути розірвані власником лише за підставами, визначеними законом і з дотриманням визначеного у законі порядку.
Загальні підстави для звільнення з ініціативи власника передбачені у ст. 40 КЗпП. За цими підставами може бути звільнений будь-який працівник, що працює за трудовим договором.
1. Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників [2; п. 1 ст. 40].
В умовах формування ринкових відносин набуває все більш широких масштабів вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. У всіх цих випадках трудовий договір може бути припинений на підставі п. 1 ст. 40 лише при скороченні чисельності або штату працівників, змінах у складі працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професією. Власник має право в межах однорідних професій проводити перестановку (перегрупування) працівників і переводити більш кваліфікованих працівників, посади яких скорочено, з їхньої згоди, на інші посади, звільнивши з них менш кваліфікованих працівників. Якщо це право власником не було використане, суд не повинен обговорювати питання про доцільність такої перестановки (перегрупування) [8; п. 19].


ВИСНОВКИ
Під час роботи над моєю курсовою я розкрив значення підстав припинення трудового договору, виявив невідповідність стану правового регулювання припинення трудових відносин теперішнім умовам. При написанні даної роботи я дійшов наступних висновків.
1.Юридичне значення підстав припинення трудового договору розкривається шляхом визначення їх ролі і місця в системі трудових правовідносин.
Легко помітити те, що для кожного конкретного випадку припинення трудових відносин за певною, визначеною в законодавстві підставою, існує встановлений для цього порядок припинення трудового договору. Для працівників тут діють певні права та гарантії.
….

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 року.
2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1970 року з наступними змінами та доповненнями.
3. Закон України "Про статус депутатів місце¬вих рад народних депутатів" Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №24.
4. Закону України „Про державну службу”
…..

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась