Магазин электронных документов
Підвищення дієвості мотиваційного механізму на підприємстві
 • Підвищення дієвості мотиваційного механізму на підприємстві
 • Підвищення дієвості мотиваційного механізму на підприємстві
 • Підвищення дієвості мотиваційного механізму на підприємстві

Підвищення дієвості мотиваційного механізму на підприємстві (Дипломная работа по предмету экономика предприятия)

 • ID работы: 11252
 • Тип: Дипломная работа, 5 курс
 • Раздел: экономические науки
 • Предмет: экономика предприятия
 • Страниц: 115
 • Год: 2013
 • Формат файла: DOCX
 • Продавец: N-7777
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Kopiia_Diplom.docx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

В дипломной работы содержится 115 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 59 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Kopiia_Diplom.docx (297.5302734375 кб)

Ключевые слова:мотивація праці, механізм мотивації праці, мотиваційний механізм

Описание работы (от продавца):

У сучасній економічної та демографічної ситуації для нашої країни життєво важливий дієвий механізм зростання продуктивності праці та раціонального використання трудових ресурсів. Значну роль на показник продуктивності праці здійснює також ступінь зацікавленості працівників у своїй трудовій діяльності.
На сьогоднішній день для всіх очевидно, що жодна система управління не зможе успішно функціонувати, якщо не буде включати в себе ефективну систему мотивації праці, яка спонукає кожного конкретного співробітника працювати продуктивно і якісно для досягнення конкретно поставленої мети.
У зв'язку з цим найважливіше значення набуває проблема раціонального використання трудового потенціалу вітчизняних підприємств, а також впровадження ефективного механізму мотивації персоналу, що і зумовило вибір теми дослідження та її актуальність.
Метою данної ротоби є розвиток теоретичних основ та удосконалення практичних інструментів щодо підвищення дієвості мотиваційного механізму на підприємстві.
Виходячи з поставленої мети в роботі виникають наступні завдання:
визначити сутність "мотивація праці" та її значення;
мотивації праці та різновиди її на підприємстві;
дослідити різні методи матеріального стимулювання на підприємстві;
здійснити аналіз техніко-економічної характеристики діяльності ТОВ “РЕАЛ”;
проаналізувати систему оплати праці і використання трудових ресурсів на ТОВ “РЕАЛ”;
розглянути шляхи вдосконалення механізму мотивації праці на підприємстві ТОВ “РЕАЛ”;
розробити заходи з вдосконалення механізму мотивації праці на підприємстві ТОВ “РЕАЛ”;
оцінити економічну ефективность заходів щодо підвищення дієвості мотиваційного механізму та їх вплив на ефективність виробництва ТОВ “РЕАЛ” .
Предметом дослідження є мотивація праці на підприємстві.
Об’єктом дослідження є мале промислове підприємство ТОВ “РЕАЛ”.
Розроблені в роботі пропозиції можуть бути використані в подальшому для вдосконалення механізму мотивації праці на підприємстві ТОВ “РЕАЛ”.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы