Магазин электронных документов
Разработка локальной сети
 • Разработка локальной сети
 • Разработка локальной сети
 • Разработка локальной сети

Разработка локальной сети (Дипломная работа по предмету Компьютерные сети)

 • ID работы: 9509
 • Тип: Дипломная работа, 5 курс
 • Раздел: компьютерные науки
 • Предмет: Компьютерные сети
 • Страниц: 117
 • Год: 2011
 • Формат файла: DOC
 • Уникальность: 96%
 • Продавец: Вентик
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Razrabotka_lokalnoi_sieti.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

В дипломной работы содержится 117 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 60 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Razrabotka_l...ti.doc (1480.5 кб)

Ключевые слова:модем, сеть, клиент, компьютер, сервер, Интернет, удалённый доступ, роутер, комутатор, маршрутизатор

Уникальность текста: 96%

Описание работы (от продавца):

Зміст
Реферат 4
Вступ 10
Розділ 1. Технічне завдання 12
1.1. Загальні відомості 12
1.2. Постановка завдання 13
1.3. Призначення і цілі створення мережі 13
1.4. Характеристики об’єкта автоматизації 14
1.5. Вимоги до системи 14
1.6. Склад і зміст робіт зі створення (розвиту) мережі 23
1.7. Порядок контролю мережі 24
1.8. Вимоги до складу та утримання робіт з підготовки об’єкта автоматизації до введення мережі до введення мережі в дію 25
1.9. Вимоги до документування 26
1.10. Джерела розробки 27
Розділ 2. Технічна пропозиція 28
2.1. Обґрунтування принципів побудови мережі 28
2.1.1. Визначення масштабу мережі та її архітектуру 28
2.2. Обґрунтування вибору мережевої технології та фізичної топології мережі 29
2.3. Організація виходу в зовнішні мережі 31
2.3.1. Загальний доступ в Інтернет 32
2.3.2. Віддалений доступ 33
2.3.3. Сервери вилученого доступу 34
2.3.4. Віртуальні приватні мережі 35
2.4. Планування структури мережі 38
2.5. Класифікація топологічних елементів мережі. 40

2.6. Кінцеве мережеве обладнання 42
2.7. Устаткування для мережі 44
Розділ 3. Технічний проект 45
3.1. Обґрунтування вибору складу активного устаткування мережі (робочих станцій, серверів, мережева комунікаційного устаткування) 45
3.2. Обґрунтування вибору середовищ передачі та швидкостей, які рекомендуються для ліній зв'язку всіх рівнів 47
3.3. Обладнання головної будівлі 47
3.4. Обладнання філії 49
3.5. Характеристика використовуваного програмного забезпечення 51
3.5.1. Клієнт 53
3.5.2. Сервер 54
3.6. Мережеві протоколи 55
3.6.1. Стек TCP / IP. 55
3.6.2. Протоколи стека TCP / IP 56
3.7. Завдання IP-адрес і маски підмережі 58
3.7.1. Формати IP-адрес 58
3.7.2. Адреси класу A 58
3.7.3. Адреси класу B 59
3.7.4. Адреси класу C 59
3.7.5. Адреси класу D 60
3.7.6. Адреси класу E 60
3.7.7. Вибір класу 60
3.7.8. Автоматична настройка клієнта 61
3.8. Налаштування базової безпеки 64
3.8.1. Клієнт/серверна мережа 66
3.8.2. Швидкий і простий доступ 67
3.9. Моделювання ЛОМ у програмному середовищі NetCracker. 69

Розділ 4. Цивільна оборона 71
4.1. Своєчасне оповіщення населення 71
4.2. Заходи протирадіаційного і протихімічного захисту 72
4.3. Укриття в захисних спорудах 72
4.3.1. Сховища 73
4.4. Використання засобів індивідуального захисту 74
4.4.1. Засоби захисту органів дихання 74
4.4.2. Засоби захисту шкіри 76
4.4.3. Медичні засоби індивідуального захисту 77
4.5. Проведення евакомеропріятій 77
Розділ 5. Охорона праці 79
5.1. Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих чинників 80
5.1.1. Аналіз виробничого мікроклімату 80
5.1.2. Аналіз виробничого освітлення 80
5.1.3. Аналіз впливу шуму і вібрації 81
5.1.4. Аналіз небезпеки дії випромінювань 81
5.1.5. Аналіз небезпеки ураження електричним струмом 82
5.1.6. Аналіз пожежної безпеки 83
5.1.7. Аналіз психологічних шкідливих і небезпечних виробничих чинників 83
5.2. Заходи з поліпшення умов праці 84
5.2.1. Заходи щодо оздоровлення повітряного середовища 84
5.2.2. Заходи щодо забезпечення виробничого освітлення 85
5.2.3. Заходи, що виключають ураження електричним струмом 86
5.2.4. Заходи щодо зниження впливу психологічного виробничого чинника 87
Висновки 89
Розділ 6. Промислова екологія 90

Розділ 7. Розрахунок економічної ефективності проекту 102
7.1. Розрахунок вартості об'єкту. 102
7.2. Затрати на силову електроенергію. 104
7.3. Річні витрати на міжремонтні роботи. 105
7.4. Розрахунок вартості впровадження об'єкта. 107
Висновки 111
Висновки 112
Перелік використаних джерел 113

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы