Магазин электронных документов
Розрахувати й спроектувати одноступінчастий редуктор загального призначення.
 • Розрахувати й спроектувати одноступінчастий редуктор загального призначення.
 • Розрахувати й спроектувати одноступінчастий редуктор загального призначення.
 • Розрахувати й спроектувати одноступінчастий редуктор загального призначення.

Розрахувати й спроектувати одноступінчастий редуктор загального призначення. (Курсовая работа по предмету детали машин)

 • ID работы: 3571
 • Тип: Курсовая работа, 3 курс
 • Раздел: технические науки
 • Предмет: детали машин
 • Учебное заведение: Строительный колледж
 • Страниц: 31
 • Год: 2010
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: Vertum
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Kursovoi.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

В курсовой работы содержится 31 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 17 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Kursovoi.doc (1247.5 кб)

Ключевые слова:Розрахувати й спроектувати одноступінчастий редуктор загального призначення.

Уникальность текста: 32%

Описание работы (от продавца):Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
4Вступ
Основними завданнями важкої промисловості є забезпечення народного господарства машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва.
У першочерговому порядку забезпечити корінну реконструкцію й випереджальний розвиток машинобудівного комплексу, насамперед верстатобудування.
Суттєво підвищити розмір капітальних вкладень, спрямованих на розвиток машинобудівного комплексу.
Збільшити випуск продукції машинобудування й металообробки на 40-45%.
Нарощувати випуск високопродуктивних машин і встаткування.
Удосконалювати ремонтне виробництво, забезпечуючи надійну роботу машин і встаткування у всіх галузях народного господарства. Забезпечити задоволення потреб у запасних частинах до машин і встаткуванню.
Збільшити випуск багатофункціональних видів техніки.
Більш повно використовувати можливості підвищення технічного рівня й кількості машинобудівної продукції за рахунок подальшого розвитку й зміцнення інтеграції галузей машинобудування, спеціалізації й кооперування виробництва.
Збільшити завантаження виробничих потужностей .
Підвищити продуктивність праці, знизити собівартість продукції .Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
5Розрахувати й спроектувати одноступінчастий редуктор загального призначення.
Вихідні дані: тип редуктора - привод до стрічкового конвеєра складений з одноступінчастого конічного редуктора із клиноремінною передачею ; потужність на веденому валу редуктора P3=1.7 кВт ; частота обертання веденого вала n3=120 про/хв.
Режим навантаження постійний, редуктор призначений для тривалої експлуатації й дрібносерійного виробництва з нереверсивною передачею. Розташування шестірні щодо опор у конічному редукторі – консольне.Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
61. Выбор электрооборудования и кинематический расчет двигателя.
1.1. Электродвигатель к приводу выбирается по двум основным параметрам: требуемой или расчетной мощности и приближенной частоте вращения.
1.2. Запишем формулу для определения мощности ,
где - номинальная мощность на выходном валу редуктора ( =1,7кВт)
- коэффициент полезного действия привода.
1.3. Определим КПД привода
,
где =0,96 , =0,99 , =0,96 .
Числовое значение принимаем из таб. 1.1. стр. 5 пособие 1. «Курсовое проектирование деталей машин» С.А.Черновский.

1.4. Таким образом числовое значение требуемой мощности составляет

1.5. Наименьшее приближенное передаточное число пользуясь табличными рекомендациями
,
где - передаточное отношение редуктора,
- передаточное отношение
Выписываем из табл. 1.2. стр. 7 рекомендуемое значение.
Принять
Общее передаточное отношение привода

1.6. Определить фиксированную частоту вращения для выбора электродвигателя

где .
1.7. Из каталога на эл. двигатель асинхронной серии 4А выбрать эл. двигатель типоразмера 4А100L6 , для которого
1.8. Определить действительную частоту вращения эл. двигателя с учетом скольжения.

1.9. Определить фактическое передаточное отношениями привод


Арк
7


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
1.10. Уточнить передаточное отношение, составляющих привода, оставлял при этом передаточное отношением редуктора без изменения
, тогда передаточное отношение клиноременной передачи составит

1.11. Обчислюємо частоти обертання й кутові швидкості всіх валів.
Вала електродвигуна

Ведучого вала редуктора

Веденого вала редуктора

1.12. Визначимо обертальні моменти по валах редуктора:

Ведучого вала редуктора

Веденого вала редуктораЗм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
82. Розрахунки клиноремінної передачі.
2.1.Вихідні дані: передана потужність частота обертання ведучого шківа ; передатне відношення ; ковзання ременя .
2.2. По напрямку залежно від частоти обертання меншого шківа , і переданої потужності застосовуємо перетин клинового ременя А.
2.3. Обертаючий момент
,
де
2.4. Діаметр меншого шківа по формулі

Згідно таб. 7.8 з урахуванням того, що діаметр шківа для ременів перетину А не повинен бути менше 100мм, ухвалюємо
2.5. Діаметр великого шківа

Ухвалюємо
2.6. Уточнюємо передатне відношення

При цьому кутова швидкість вала В буде

Розбіжність із тим, що було отримано по первісному розрахункові, ,
Що, менше ніж допускається
Отже, остаточно ухвалюємо діаметр шківів і .
2.7 Міжосьова відстань aр слід ухвалювати в інтервалі

, де T0 =8 мм (висота перетину ременя по таб. 7.7 )
Ухвалюємо попередньо близьке значення aр =400 мм.

Арк
9


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
2.8 Розрахункова довжина ременя по формулі (7.7)

Найближче значення по стандарту L=1400мм.
2.9.Уточнене значення міжосьової відстані aр з урахуванням стандартної довжини ременя
, де : мм


мм
При монтажі передачі необхідно забезпечити можливість зменшення міжосьової відстані на 0,01L=0,01 1400=14мм для полегшення вдягання ременів на шківи й можливість збільшення його на 0,025L=0,025 1400=35мм для збільшення натягів ременів.
2.10 Кут обхвату меншого шківа

2.11 Коефіцієнт режиму роботи, що враховує умови експлуатації передачі по т.7.10.
для привода до стрічкового конвеєра при двозмінній роботі Ср=1,1.
2.12 Коефіцієнт, що враховує вплив довжини ременя по т.7.9
для ременя перетину А при довжині L=1400 мм коефіцієнт Рє=0,95.
2.13 Коефіцієнт, що враховує вплив кута обхвату при = коефіцієнт =0.95.
2.14 Коефіцієнт, що враховує число ременів у передачі, передбачає, що
число ременів у передачі буде від 2 до 5, причому коефіцієнт =0,95.
2.15 Число ременів у передачі по формулі :
;
де Р0 – потужність, передана одним клиновим ременем,кВт (т.7.8); для ременя перетином А при довжині L=1700 мм, роботі на шківі d1=112 мм і
потужність Рi=0,94 кВт ( те, що в нашім випадку ремінь має іншу довжину L=1400 мм, ураховується коефіцієнтом ) :

Ухвалюємо Z=3
Арк
10


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
2.16. Натяг гілки клинового ременя по формулі

де швидкість
коефіцієнт, що враховує вплив відцентрових сил, для ременя перетину А коефіцієнт
Тоді
2.17. Тиск на вал по формулі

2.18. Ширина шківів (т. 7.12).Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
113. Розрахунки зубчастих коліс редуктора.
3.1 Ухвалюємо для шестірні й колеса ту саму марку стали з різною термообробкою (полога, що діаметр заготівки шестірні не перевищує 120 мм).
По табл. 3.3. ухвалюємо для шестірні сталь 40Х поліпшену із твердістю НВ 270;
для колеса сталь 40 Х поліпшену із твердістю НВ 245.
3.2 Контактні напруги, що допускаються
МПа
Тут прийняте по т. 3.2 для колеса
МПа
При тривалій експлуатації коефіцієнт довговічності Кне=1.
Коефіцієнт безпеки приймемо [Sн]=1,15.
3.3 Коефіцієнт Кн при консольнім розташуванні шестірні – Кн =1,35.
3.4 Коефіцієнт ширини вінця стосовно зовнішньої конусної відстані .
3.5 Зовнішній ділильний діаметр колеса мм
у цій формулі для прямозубих передач Кd =99; передаточне число U=Up=3,15.
Ухвалюємо за ДСТ 12289-76 найближче стандартне значення de=250мм (див. с.99)
3.6 Ухвалюємо число зубів шестірні Z1=25.
Число зубів колеса

3.7 Ухвалюємо Z2=79, тоді

3.8 Відхилення від заданого , що менше встановлених ДСТ 12289-76 3%.
3.9 Зовнішній окружний модуль
мм
3.10 Уточнюємо значення
мм

Арк
12


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
Відхилення від стандартного значення немає.
3.11 Кути ділильних конусів
;

3.12 Зовнішня конусна відстань Re і довжина зуба b :
мм
мм
3.13 Зовнішній ділильний діаметр шестірні
мм
3.14 Середній ділильний діаметр шестірні
мм
3.15 Зовнішні діаметри шестірні й колеса ( по вершинах зубів )
мм
мм
3.16. Середній окружний модуль


3.17. Коефіцієнт ширини шестірні по середньому діаметру

3.18. Середня окружна швидкість коліс

3.19. Для конічних передач звичайно призначають 7-10 ступені точності.
Для перевірки контактних напруг визначаємо навантаження:

По табл. 3.5 при , консольним розташуванням коліс і твердості коефіцієнт враховуючий розподіл навантаження по довжині зуба,
Коефіцієнт, що враховує розподіл навантаження між прямими зубами, (таб. 3.4).
Коефіцієнт, що враховує динамічне навантаження в зачепленні, для прямозубих коліс при
3.20. Перевіримо напругу по формулі

Арк
13


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
3.21. Силы в зацеплении
Окружная
радиальная для шестерни , равная осевой для колеса,

осевая для шестерни , равная радиальной для колеса

3.22. Проверка зубьев на выносливость напряжения изгиба

3.23. Коэффициент нагрузки
По табл. 3.7 при , консольном расположении колес, валах на роликовых подшипниках и твердости НВ<350, скорости и 7-й степени точности
Итак,
коэффициент формы зуба выбираем в зависимости от эквивалентных чисел зубьев для шестерни:

для колеса
3.25 При цьому й
Що допускається напруга при перевірці зубів на витривалість по напружених вигинах
3.26 По табл. 3.9 для сталі 40Х поліпшеної при твердості .
Для шестірні
Для колеса
3.27 Коефіцієнт запасу міцності
. По таб. 3.9 ; для кувань і штампувань . У такий спосіб .
Що допускаються напруги при розрахунках зубів на витривалість
для шестірні МПа
для колеса МПа
Арк
14


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
3.28 Для шестірні відношення
МПа
для колеса МПа.
3.29 Подальший розрахунки ведемо для для зубів колеса, тому що отримане відношення для нього менше.
Перевіримо зуб колеса :Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
154. Попередній розрахунки валів редуктора.
4.1 Розрахунки виконуємо на крутіння по знижених напругах, що допускаються.
Крутний момент у поперечних перерізах валів :
ведучого :
веденого : .

Ведучий вал.
4.2 Діаметр вихідного кінця при напрузі, що допускається

Ухвалюємо конструктивно мм; мм; мм.
Ведений вал.
4.3 Діаметр вихідного кінця вала визначаємо при меншому МПа, цим враховуємо вплив вигину від натягу ланцюга :
мм.
Прийняти мм; мм; мм.Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
165. Конструктивні розміри шестірні й колеса.
5.1 Шестірня.
Порівняно невеликі розміри шестірні стосовно діаметра вала дозволяють не виділяти маточину.
Довжина посадкової ділянки приймемо
5.2. Колесо.
Конічне зубчасте колесо куте.
Його розміри:
Діаметри маточини довжина маточини ухвалюємо
Товщина обода ухвалюємо
Товщина диска ухвалюємоЗм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
176. Конструктивні розміри корпуса редуктора.
6.1 Товщина стінок корпуса й кришки
;
ухвалюємо мм.
мм ухвалюємо мм.
6.2 Товщина фланців (поясів) корпуса й кришки :
верхнього пояса корпуса й полів кришки
мм
мм
нижнього пояса корпуса :
мм ухвалюємо мм.
6.3 Діаметри болтів :
фундаментних мм ; ухвалюємо фундаментні болти з різьбленням М 20 ;
болтів, що кріплять кришку до корпуса підшипника , ухвалюємо болти з різьбленням
М 16 ;
болтів з'єднуючих кришку з корпусом
мм ухвалюємо болти з різьбленням М12.Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
187. Перший етап компонування редуктора.
7.1 Вибираємо спосіб змазування: зачеплення зубчастої пари – зануренням зубчастого колеса в олію; для підшипників пластичний мастильний матеріал. Роздільне змазування прийняте тому, що один з підшипників ведучого вала віддалений, і це утрудняє влучення маленьких бризів крім того, розділене змащення охороняє підшипники від влучення разом з олією часток метала.
Камери підшипників відокремлюємо від внутрішньої порожнини мазеутримаючими кільцями.
Установлюємо можливість розміщення однієї проекції – розріз по осях валів на аркуші формату Кращий масштаб . Проводимо по середині аркуша горизонтальну осьову лінію – вісь ведучого вала. Намічаємо положення вертикальної лінії – осі веденого вала. Із крапки перетинання проведемо під кутом осьові лінії ділильних конусів і відкладаємо на них відрізки
Конструктивно оформляємо по знайденими вище розмірам шестірні й колеса. Обчислюємо їх у зачепленні. Маточину колеса виконуємо несиметрично відносно
диска, щоб зменшити відстань між опорами веденого вала.
Підшипники валів розташовані в склянках.
Намічаємо для валів роликопідшипники конічні однорядні легкої серії (таб.П7).
Умовне
позначення
підшипників d D T

l
мм kh
7207
7208 35
40 72
80 18
20 38,5
46,5 26,0
32,5 0,37
0,38
Наносимо габаритні підшипників ведучого вала, позначивши попередньо внутрішню стінку корпуса на відстані від корпуса шестірні й торцем підшипника ( для розміщення мазеутримуючого кільця ).
При установці радіально – упорних підшипників ураховувати, що радіальні реакції вважають прикладеними до вала в точках перетинання нормалей, проведених до середин контактних майданчиків (табл. 9.21). Для однорядних конічних роликопідшипників по формулі

Розмір від середнього діаметра шестірні до реакції підшипника
Ухвалюємо розмір між реакціями

Арк
19


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
підшипників ведучого вала
мм.
Приймемо мм.
Розміщаємо підшипники веденого вала, намітивши попередньо внутрішню стінку корпуса на відстані мм від торця маточини колеса й відклавши зазор між стінкою корпуса й торцем підшипника мм ( для розміщення мазеутримуючого кільця).
Для підшипників 7208 розмір
мм.
Визначаємо виміром розмір А- Від лінії реакції підшипника до осі ведучого вала. Корпус редуктора виконаємо симетричним щодо осі ведучого вала й приймемо розмір мм . Нанесемо габарити підшипників веденого вала .
Виміром визначаємо відстані мм і мм. ( слід звернути увагу, що )96+96=64+128 ; 192=192мм.
Окреслюємо контур внутрішньої стінки корпуса, відклавши зазор між стінкою й зубами колеса, рівний 1,5 , тобто 15мм.
Намічаємо положення зірочки (на відстані від торця підшипника ) і заміряємо відстань від лінії реакції близького до неї підшипника мм.


Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
208. Перевірка довговічності підшипників.
8.1. Ведучий вал.
Сили, що діють у зачепленні:

Перший етап компонування дав


Арк
21


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
8.2. Визначимо реакції опор у площині xz

Перевірка:
У площині

Перевірка:
8.3. Сумарні реакції

8.4. Основні складові радіальних реакцій конічних підшипників по формулі:

Н
тут для підшипників 7207 параметр осьового навантаження .
8.5 Осьові навантаження підшипників (таб.9.21). У нашім випадку ; ; тоді Н ; Н.
8.6 Розглянемо лівий підшипник .
Відношення тому не слід ураховувати осьове навантаження .
8.7 Еквівалентне навантаження по формулі (9.3)
для заданих умов
V= 1-коефіцієнт обертання кільця, при обертанні внутрішнього кільця зн.=1
ДО - коефіцієнт, що враховує характер навантаження, при навантаженні з помірними поштовхами зн.=1,5
ДО - температурний коефіцієнт при зн.=1
для конічних підшипників при коефіцієнт X=1;Y=0.
Н=2,64кН
Арк
22


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
8.8 Розрахункова довговічність, млн. об.(9.3)
млн. об.
8.9 Розрахункова довговічність, г.
г.
де про/хв. - частота обертання ведучого вала.
8.10 Розглянемо правий підшипник .
, тому при підрахунку еквівалентного навантаження осьові сили не враховують.
8.11 Еквівалентне навантаження
Н=4,01кН.
8.12 Розрахункова довговічність,млн. об.
млн.об.
8.13 Розрахункова довговічність,г.
г.
Знайдена довговічність вдовольняє.
8.14 Ведений вал.
З попередніх розрахунків Н; Н ; Н.
Перший етап компонування дав мм, мм.
8.15 Реакції опор (праву опору, що сприймає зовнішню осьову силу ) позначимо цифрою 4 і при визначенні осьового навантаження цей підшипник будемо вважати «другим» (т.9.21).
8.16 Реакції в площині :
Н
Н
Перевірка : ; 454+907-1361=0
Арк
23


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
Перевірка:
Арк
24


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
8.17 Сумарні реакції:
Н
Н.
8.18 Осьові складові радіальних реакцій конічних підшипників:
Н
Н
Тут для підшипників 7208 параметр осьового напруження .
8.19 Осьові навантаження підшипників у нашім випадку ; ; Н; Н.
8.20 Розглянемо лівий підшипник .
Відношення : , тому не слід ураховувати осьове навантаження.
8.21 Еквівалентне навантаження :

8.22 Розрахункова довговічність млн. об.
млн.об.
8.23 Розрахункова довговічність, г.
г.
де n=120 об/хв. - частота обертання веденого вала.
8.24 Розглянемо правий підшипник :
, тому при підрахунку еквівалентного навантаження осьові сили не враховують.
8.25 Еквівалентні навантаження:
.
8.26 Розрахункова довговічність об.хв.
млн.об.
8.27 Розрахункова довговічність, г.
г.


Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
259. Перевірка міцності шпонкових з'єднань
Шпонкові з'єднання перевіряємо на зминання.
9.1 Ведучий вал.
На ведучому валу на шпонках посаджений шків і шестірні. Діаметр вала під шківом мм, довжина шпонки повинна бути на 5-10мм коротше довжини маточини шківа мм.
Ухвалюємо мм.
9.2 Діаметр вала під шестірнею
мм,
Довжина шпонки становить мм.
Ухвалюємо мм.
9.3 Вибираємо шпонки.
Матеріалом шпонок –сталь 45 нормалізована. Напруга зминання й умова міцності :

Допустима напруга зминання при металевій ступеці МПа
мм; ; мм; мм момент на ведучому валу Нмм.

мм ; ; мм; мм
9.4 Ведений вал.
мм ; ; мм; довжина шпонки складе мм.
Нмм.Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
2610.Уточнений розрахунки валів.
10.1 Матеріал валів-сталь 45 нормалізована МПа.
Границі витривалості МПа
МПа.
У ведучого вала визначати коефіцієнт запасу міцності в декілька перетинах не доцільно, досить вибрати один перетин з найбільшим коефіцієнтом запасу, а саме перетин у місці посадки підшипника, найближчого до шестірні . У цьому небезпечному перерізі діють максимальні згинальні моменти і й крутний момент
Концентрація напруг викликана напресовкою внутрішнього кільця підшипника на вал.
10.2 Згинальні моменти у двух взаємно перпендикулярних площинах
Нмм
Нмм.
10.3 Сумарний згинальний момент
Нмм.
10.4 Момент опору перетину
.
10.5 Амплітуда нормальних напруг
10.6 Коефіцієнт запасу міцності по нормальних напругах
по таб. 8.7
10.7 Полярний момент опору

10.8 Амплітуда й середня напруга циклу дотичних напружень
МПа.

Арк
27


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
10.9 Коефіцієнт запасу міцності по дотичних напруженнях
; по таб. 8.7 ,
коэф. .

Коефіцієнт запасу міцності

МПа.
10.10. Для забезпечення міцності коефіцієнт запасу повинен бути не менше
. Враховуючи вимоги твердості, рекомендують . Отримане значення допусти.
У веденого вала варто було б перевірити міцність у перетині під колесом
мм і під підшипник мм із боку зірочки. Через обоє ці перетини передається обертаючий момент Нмм, але в перетині під колесом діє згинальний моментНмм, а підшипник .
Перетин небезпечний під колесом.
10.11. Момент опору перетину
.
10.12. Амплітуда нормальної напруги
МПа.
10.13. Коефіцієнт запасу міцності по нормальній напрузі

Арк
28


Зм. Арк №Документу Підпис Дата
10.14. Полярний момент опору

10.15. Амплітуда й середня напруга циклу дотичних напружень
МПа.
10.16. Коефіцієнт запасу міцності по дотичному напруженню
,де й .
Коефіцієнт запасу міцності
.


Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
2911. Креслення редуктора
Вичерчуємо редуктор у двох проекціях у масштабі 1:1 з основним підписом і специфікацією.
Укажемо деякі конструктивні особливості проектованого редуктора.
Підшипники провідного вала змонтовані в загальній склянці .
Розглянемо, як передається осьова сила . Від шестірні осьова сила передається через заплечик вала, мазеутримуюче кільце, внутрішнє кільце правого підшипника, розпірну втулку, лівий підшипник, проміжне кільце, кришку підшипника й болти . З болтів осьова сила передається на корпус редуктора .
Підшипниковий вузол провідного вала ущільнений з однієї сторони мазеутримуючим кільцем, а з іншого – манжетним ущільненням.
Підшипники веденого вала ущільнені також, як підшипники провідного вала. Осьова сила від зубчастого колеса передається через мазеутримуюче кільце на внутрішнє кільце підшипника, через ролики на зовнішнє кільце, далі через проміжну втулку, кришку підшипника й болти на корпус редуктора .
Радіально-упорні підшипники регулюють набором металевих прокладок, установлених між підшипниковими кришками і фланцями склянок.
Зубчасте зачеплення регулюють набором металевих прокладок, установлюваних між фланцем склянки провідного вала й бобишкою корпуса редуктора, а також прокладками на веденому валу, які можуть змінити розташування зубчастого колеса .
Для огляду зачеплення й заливання масла служить вікно у верхній частині корпуса редуктора. Вікно закрите кришкою; для ущільнення під кришку вікна поміщають прокладку з технічного картону.
Маслоспусковий отвір закривають пробкою й ущільнюють прокладкою з маслостійкої гуми.
Рівень масла перевіряється жезловим масловказувачем.
Відносне розташування корпуса й кришки редуктора фіксується двома конічними штифтами.
Редуктор кріплять до фундаменту чотирма болтами з різьбленням М 20 .Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
3012. Посадки основних деталей редуктора.
Посадки призначаємо відповідно до вказівок, даних у таб . 10.13.
Посадка зубчастого колеса на вал за ДСТ 25347-82.
Посадка зірочки ланцюгової передачі на вал редуктора .
Шейки валів під підшипники виконуємо з відхиленням вала k6. Відхилення отворів у корпусі під зовнішні кільця по H7 .
Інші посадки призначаємо, користуючись даними таб. 10.13.Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
3113. Вибір сорту масла.
13.1 Змазування зубчастого зачеплення виконується зануренням зубчастого колеса в масло, що заливається усередину корпуса до занурення колеса на всю довжину зуба.
13.2 По таб.10.8 установлюємо в'язкість масла. При контактних напругах н =394 Мпа й середньої швидкості U=335м/с в'язкість масла повинне бути приблизно рівна 28 /с. По таб.10.10. ухвалюємо масло індустріальне І-30А ( за ДСТ 20799-75).
13.3 Підшипники змазуємо пластичним мастильним матеріалом, закладаємо в підшипникові камери при монтажі . Сорт мазі вибираємо по таб. 9.14-солідол марки ВУС-2.


Зм Арк № документа Підпис Дата
Аркуш Аркушів
3214. Складання редуктора.
14.1 Перед складанням внутрішню порожнину корпуса редуктора ретельно очищають і покривають маслостійкою фарбою.
Складання роблять у відповідності зі складальним кресленням редуктора, починаючи з вузлів валів :
на ведучий вал насажують мазеутримуючі кільця й шарикопідшипники, попередньо нагріті в маслі до C;
на ведений вал закладають шпонку й запресовують зубчасте колесо до упору в бурт вала; потім називають розпірну втулку, мазеутримуючі кільця й установлюють шарикопідшипники, попередньо нагріті в маслі.
14.2 Зібрані вали укладають у підставі корпуса редуктора й надягають кришку корпуса, покриваючи попередньо поверхню стику кришки стику й корпуса спиртовим лаком. Для центрування встановлюють кришку на корпус за допомогою двох конічних штифтів; затягують болти, кріплять кришку до корпуса.
Після цього на ведений вал надягають розпірне кільце, у підшипникові камери закладають пластичне змащення, ставлять кришки підшипників з комплектом металевих прокладок для регулювання.
14.3 Перед постановкою наскрізних кришок у проточки закладають повстяні ущільнення просочені гарячим маслом. Перевіряють провертанням валів відсутність заклинювання підшипників (вали повинні провертатися від руки ) і закріплюють кришки гвинтами.
14.4 Далі на кінець веденого вала в шпонкову канавку закладають шпонку, установлюють зірочку й закріплюють її торцевим кріпленням, гвинти торцевого кріплення стопорять спеціальною планкою.
Потім вивертають пробку масло пускового отвору із прокладкою й жезловий масловказувач.
14.5 Заливають у корпус масло й закривають оглядовий отвір кришкою із прокладкою з технічного картону, закріплюють кришку бовтами.
14.6 Зібраний редуктор обкатують і випробовують на стенді по програмі, установленою технічними умовами.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась