Магазин электронных документов
Теорія держави і права. Курсова робота. Юридичне праворозуміння ( природноправова теорія )
 • Теорія держави і права. Курсова робота. Юридичне праворозуміння ( природноправова теорія )
 • Теорія держави і права. Курсова робота. Юридичне праворозуміння ( природноправова теорія )
 • Теорія держави і права. Курсова робота. Юридичне праворозуміння ( природноправова теорія )

Теорія держави і права. Курсова робота. Юридичне праворозуміння ( природноправова теорія ) (Курсовая работа по предмету Теорія держави і права)

 • ID работы: 7945
 • Тип: Курсовая работа, 1 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Теорія держави і права
 • Страниц: 20
 • Год: 2011
 • Формат файла: DOC
 • Продавец: mwvitas
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Kursova_robota.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

В курсовой работы содержится 20 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 12 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Kursova_robota.doc (125 кб)

Ключевые слова:Юридичне праворозуміння ( природноправова теорія )

Уникальность текста: 65%

Описание работы (от продавца):

Юридичне праворозуміння ( природноправова теорія )
ВСТУП …………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1
ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
1.1 Право та основні причини його виникнення …………………….……….5
1.2 Право у первісному суспільстві …………………………………..….……5
1.3 Розвиток первісного суспільства та виникнення юридичного права .….6
РОЗДІЛ 2
ПРАВОРОЗУМІННЯ
2.1 Поняття праворозуміння та його основні напрями ……………..………..8
2.2 Позитивізм, як тип праворозуміння …………………………….………...12
2.3 Легізм як тип праворозуміння: основні ідеї та принципи …………….…13
2.4 Юридичне праворозуміння ……………………………………………….15
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………20
ВСТУП
Актуальність курсової роботи. Проблемі розуміння права завжди приділялось багато уваги. Спроби дати змістовну відповідь на питання “що таке право?” прослідковуються з глибокої давнини і не припиня¬ються і досі.
Право – це надзвичайно складне соціальне явище, оскільки воно відображає ще більш складніші еконо¬мічні, політичні і соціальні відносини. Напротязі всієї історії розвитку юридичної науки різні мисли¬телі прагнули з’ясувати, що являє собою право, яка його природа і суть.
Поняття права – найважливіший компонент право¬знав¬ства. Від вірного його розкриття залежать пра¬виль¬на постановка наукових досліджень, а також загаль¬на орієн¬тація юридичної практики. Поняття права – це не застигла категорія, а категорія, що розвивається, в якій відобра¬жаються і історичні традиції, і суспільна ситуація сучасної епохи.
Мета і завдання. Метою курсової роботи є розгляд та порівняння різних типів праворозуміння.
Об’єктом курсової роботи є розуміння права в найбільш розповсюджених теоріях праворозуміння.
Предметом дослідження є найбільш розповсюджені типи праворозуміння.
Методи дослідження. У роботі використовуються загальнотеоретичні та спеціально-наукові методи пізнання.
Основним методом, що використовувався при написанні роботи, є формально-догматичний (спеціально-юридичний), за допомогою якого було здійснено сходження від абстрактного до конкретного, визначено причини виникнення права, тип праворозуміння, та основні типи праворозуміння.
Наукова новизна. Курсова робота є важливим дослідженням причин виникнення права, розвиток правовідносин, визначення основних типів праворозуміння. У них обґрунтовано ряд наукових положень та висновків, нових у теоретичному плані. Розглянуто на конкретному прикладі різницю між юридичним праворозумінням та іншими теоріями праворозуміння.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, семи підрозділів та списку використаних джерел.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась