Магазин электронных документов
user warning: Duplicate entry 'default_nodes_main' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO variable (name, value) VALUES ('default_nodes_main', 'i:100;') in /var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc on line 172.

Warning: Table 'watchdog' was not locked with LOCK TABLES query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>Duplicate entry &amp;#039;default_nodes_main&amp;#039; for key &amp;#039;PRIMARY&amp;#039;\nquery: INSERT INTO variable (name, value) VALUES (&amp;#039;default_nodes_main&amp;#039;, &amp;#039;i:100;&amp;#039;)</em> в файле <em>/var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc</em> в строке <em>172</em>.', 2, '', 'http://doc-market.com/content/%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD% in /var/www/docmarket/data/www/doc-market.com/includes/database.mysql.inc on line 172
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення
 • Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення
 • Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення
 • Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення (Реферат по предмету Кримінальне право України (Загальна частина))

Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Tlumachiennia_zakonu_pro_kriminalnu_vidpovidalnist._...ia.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В реферата содержится 10 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 7 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты реферата скачать:
Tlumachienni...ia.doc (68.5 кб)

Ключевые слова:

Описание работы (от продавца):

Вступ
При застосуванні кримінального закону виникає необхідність у його тлумаченні, тобто у з'ясуванні волі законодавця, усвідомленні змісту закону, у точному поясненні термінів, що вживаються у ньому. Тлумачення закону полягає у знаходженні належного правового рішення для конкретного випадку.
Метою данної роботи – визначення, що власне являє собою закон про кримінальну відповідальність, а також розгляд видів тлумачення, та їх коротка характеристика.
Вирішальним моментом у визначенні видів тлумачення правових норм є суб'єкт — особа або орган, що дає це тлумачення. Тлумачити норми права можуть всі суб'єкти права. Суб'єктами тлумачення норм права є органи законодавчої і виконавчої влади, судові і прокурорські органи, юридичні і фізичні особи. Але значення такого тлумачення, його юридична обов'язковість і компетентність неоднакові
1. Згідно з ч. 1 ст. З КК законодавство про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.
Це означає, що, по-перше, злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК. Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після 1 вересня 2001 p., тобто після набрання чинності новим КК, повинні включатись до нього після набрання ними чинності (ч. 2 ст. 3).
По-друге, оскільки норми чинного КК ґрунтуються на нормах Конституції України, то й закони про кримінальну відповідальність, схвалені Верховною Радою України після прийняття чинного КК, повинні відповідати її положенням. Конституція України, норми якої є нормами прямої дії, може застосовуватися лише в частині звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання у випадку протиріччя між її положеннями та нормами КК.
По-третє, презюмується, що норми нового КК повною мірою відповідають загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права. Тому положення ст. 9 Конституції України про те, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, можуть застосовуватись лише при виявленні протиріччя між нормами чинного КК та нормами міжнародного права. Зміни, що будуть вноситись до нового КК (а вони через певні обставини є неминучими), повинні відповідати положенням ст. З КК і не суперечити ні Конституції України, ні нормам міжнародного права.
По-четверте, джерелами кримінального права є чинний КК, міжнародні правові акти, згоду на обов'язковість яких дала Верховна Рада України, та Конституція України. Крім того, відповідно до ст. 152 Конституції України, джерелами кримінального права можуть бути і рішення Конституційного Суду України про неконституційність кримінальних законів. Такі закони втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Висновок
Отже, на підставі вище розглянутого можна зробити висновок, що згідно з п. 2 ст. 150 Конституції України в нашій країні правом офіційного тлумачення законів, в тому числі кримінальних, наділений Конституційний Суд України.
Положення, що наводяться в акті легального тлумачення, є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Найбільш поширене і частіше за все застосовувається судове тлумачення. Яке в свою чергу поділяється на: казуальне тлумачення (дається судами при розгляді конкретної кримінальної справи) правозастосовне тлумачення (дається в рекомендаціях Пленуму Верховного Суду України з найбільш складних питань застосування КК).
Окрім того, є також, доктринальне (наукове) тлумачення, що являє собою роз'яснення чинного кримінального законодавства фахівцями у галузі кримінального права. Воно дається у підручниках, монографіях, статтях, лекціях, виступах наукових і практичних працівників на науково-практичних конференціях тощо.
Доктринальне тлумачення не має обов'язкової сили, але відіграє велику роль у розвитку науки кримінального права, при підготовці нових законів та застосуванні закону про кримінальну відповідальність у слідчій та судовій практиці

Список використаної літератури
1. Конституція України
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України за редакцією М.І. Мельника, М.І. Хавронюка, Київ - 2001р.
3. Кримінальне право України (загальна частина) за редакцією Кондратьєва Я.Ю., Київ - 2002р.
4. Кримінальний кодекс України

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась