Магазин электронных документов
Формування ціннісного ставлення до себе у дошкільників
 • Формування ціннісного ставлення до себе у дошкільників
 • Формування ціннісного ставлення до себе у дошкільників
 • Формування ціннісного ставлення до себе у дошкільників

Формування ціннісного ставлення до себе у дошкільників (Курсовая работа по предмету Психология)

 • ID работы: 8847
 • Тип: Курсовая работа, 2 курс
 • Раздел: гуманитарные науки
 • Предмет: Психология
 • Учебное заведение: undefined
 • Страниц: 32
 • Год: 2011
 • Формат файла: DOCX
 • Продавец: Юлия93
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Ministierstvo_osviti_i_nauki.docx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

В курсовой работы содержится 32 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 18 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Ministierstv...i.docx (75.134765625 кб)

Ключевые слова:Формування цііннісного ставлення, дошкільники, роль родини

Уникальность текста: 7%

Описание работы (от продавца):

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………..3-4
Розділ I. Теоретичні основи формування ціннісного ставлення до себе у дітей дошкільного віку………………………...……………………………….……......4-5
1.1. Ціннісне ставлення до себе як чинник особистісного розвитку
дитини……………………………………………………………………….6-9
1.2. Вплив родинного виховання на розвиток ціннісного самоставлення дошкільників………………………………………………………………9-13
Розділ II. Експерементальне дослідження проблеми формування ціннісного ставлення до себе у дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу……………………………………………………………………….…..14-19
2.1. Діагностика сформованості ціннісного ставлення до себе у
дошкільників…………………………………………………………………….14-16
2.2. Зміст, методи і форми формування ціннісного ставлення до себе у дітей дошкільного віку……………………………………………………….…….…16-19
Висновки………………………………………………...………………………20-21
Список використаних джерел…….…………..………………………………..22-23
Додатки………………………...………………………………………………..24-28

Вступ
Дошкільний вік характеризується бурхливим розвитком емоційної сфери, яка справляє величезний вплив на особистісний розвиток дитини, на оволодіння нею різноманітними видами діяльності. Впродовж дошкільного дитинства емоції розвиваються, ускладнюються і набувають інтелектуалізованого характеру (Л.Виготський). Особливої уваги заслуговує вивчення ціннісного ставлення дитини дошкільного віку до себе, оскільки ставлення загалом є проекцією особистісного розвитку людини, який
започатковується саме у цьому віці.
На важливості дослідження емоційної сфери, зокрема емоційних ставлень дітей дошкільного віку наголошував О.Запорожець. Він стверджував, що виховання почуттів з перших років життя є найважливішим завданням, оскільки те, як будуть засвоюватися знання та уміння, вирішальним чином залежить від емоційного ставлення суб’єкта до оточуючих людей і довкілля. Провідними ставленнями особистості є ставлення до інших людей, до праці та до себе самої. Якщо особливості ставлення особистості до інших і до праці досліджені та знайшли своє висвітлення у психолого-педагогічній літературі, то ставлення до себе залишається найменш дослідженим, особливо коли йдеться про дітей дошкільного віку.
В працях І.Беха, О.Леонтьєва, C. Тищенко, О. Кононко, розглядаються загальнотеоретичні та методологічні підходи до вирішення питання про природу, генезу та структуру ставлень особистості крізь призму її морального становлення, формування її характеру. Для особистісного розвитку дитини важливо формування у неї емоційно-ціннісного ставлення до себе як до суб’єкта гуманних стосунків з ровесниками. Таке ставлення до себе складається на ґрунті дитячих переживань, що виникають у взаємодії з іншими дітьми, яку організовує дорослий . Виходячи з цього, ставлення до себе та інших людей розглядаються у психології як проблема, розробка якої може збагатити теорію та практику виховання підростаючого покоління. Важливим є дослідження взаємозв’язку між ставленням дитини до себе і ставленням до інших людей, оскільки саме у стосунках з ними відбувається її особистісний розвиток.[1, 16, 5, 19, 25]
Недостатнє вивчення проблеми формування ціннісного ставлення до себе та важливість її дослідження на етапі дошкільного дитинства, який є початковим етапом особистісного розвитку, і зумовили вибір теми даної курсової роботи : “Формування ціннісного ставлення до себе у дошкільників”.
Об’єкт дослідження – процес формування ціннісного ставлення до себе у дитини дошкільного віку.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась

  Похожие работы