Магазин электронных документов
1.Якими рисами характерна філософія Середньовіччя? 2.Як змінюється специфіка давньогрецької філософії в її зародковому періоді?
 • 1.Якими рисами характерна філософія Середньовіччя? 2.Як змінюється специфіка давньогрецької філософії в її зародковому періоді?
 • 1.Якими рисами характерна філософія Середньовіччя? 2.Як змінюється специфіка давньогрецької філософії в її зародковому періоді?
 • 1.Якими рисами характерна філософія Середньовіччя? 2.Як змінюється специфіка давньогрецької філософії в її зародковому періоді?

1.Якими рисами характерна філософія Середньовіччя? 2.Як змінюється специфіка давньогрецької філософії в її зародковому періоді? (Контрольная работа по предмету философия)

Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

MINISTIeRSTVO_OSVITI_TA_NAUKI_UKRAYiNI1.5.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

В контрольной работы содержится 22 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 13 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты контрольной скачать:
MINISTIeRSTV....5.doc (178.5 кб)

Ключевые слова:Середньовічна філософія: віра чи розум?

Уникальность текста: 45%

Описание работы (от продавца):

Тема: Середньовічна філософія: віра чи розум?
План.
1. Чому основним витоком середньовічної філософії стала монотеїстична релігія – християнство.
2. Сутність діалогу між номіналізмом та реалізмом (realism).
3. Які ідеї середньовічної (medieval) філософії представлені в сучасному (present-day)філософсько-теологічному знанні?
1. Чому основним витоком середньовічної філософії стала монотеїстична релігія – християнство.
Філософська думка середніх віків формувалась в період зародження і розвитку феодальних відносин (V-XIVст.), якщо антична філософія за своєю суттю буде комсоцентрична (визначною реальністю буде для неї природа, Космос), то середньовічне мислення характеризується теоцентричністю (від грец. “теос”-Бог). християнства в якості панівної релігії (поч. vст.) привело, до такого бачення реальності, яка створена за образом і подобою духу. На цьому підґрунті і починається формуватися середньовічна філософія, ідейно-світоглядним змістом якої є духовно-ідеальне тлумачення реальності. Оскільки ж найдосконалішим духом є Бог, то теологія підноситься за цих умов до найголовнішого знання, якому підпорядковані всі інші види знання. В умовах релігійного диктату філософія була оголошена “служницею богослов’я”, і за допомогою свого раціонального апарату повинна була утверджувати основні положення християнства. Характерними рисами світогляду цього часу є: по-перше, геоцентризм. Це означає, що активне творче начало якби щезає з природи і передається Богу, який стоїть над природою . істинними буттям володіє тільки Бог: він вічний, незмінний, ні від кого не залежить і є джерелом всього існуючого. Ключем до істинного пізнання є віра. Віра не може бути готовим знанням, яке можна передати іншому, воно потребує власних духовних зусиль. По-друге, в середньовічному світосприйнятті ідея духовності, яка пов‘язана не тільки з богом. Вперше в історії людства середньовіччя відкриває людину, як особистість, як насамперед духовну, а не природну істоту. На перший план релігійного світогляду виходять протиріччя в морально-етичній сфері. Людина сприймається як зосередження протиріч, що існують в світі – між земним і небесним, між тілом і душею, між гріхом і святістю. З однієї сторони – людина вінець Божого творіння, з іншої – зло в світі йде від людини, людина – створіння в якому сидить диявол. Одним з найбільших надбань релігійного світогляду була ідея індивідуального безсмертя, одноразовості, і тому, самоцінності людської особистості. Вперше в людській історії ставиться питання про сенс життя. По-третє, для середньовічної свідомості світ сприймається як двоїсте буття, справжній і не справжній світ. Цей поділ проходить через всю середньовічну філософію. Отже, християнство, яке запозичило релігію та філософію попередніх епох і культур, демонструвало надзвичайну живучість. Церква успішно знаходила вихід із ситуацій, які, здавалося, загрожували їй загибеллю. Згадаймо численні секти, середньовічні єресі і т.д. Найефективнішим знаряддям вирішення такого роду завдань виступала священна інквізиція, сформована атмосферою релігійного фанатизму мас.

Последние добавленные работы

 • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
 • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
 • Свадьба в жизни студентов
 • Финансы - контрольная
 • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
 • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
 • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
 • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
 • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
 • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
 • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
 • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
 • курсова работа аналіз державного режиму
 • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
 • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
 • Лайкни, если работа понравилась